Giới thiệu chung
Tin tức - chính trị
Nông dân cần biết
Văn bản pháp luật
Phong trào nông dân
Liên kết
Số lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Dự báo thời tiết
Tình hình triển khai thực hiện Lộ trình kinh doanh xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh

Tình hình triển khai thực hiện Lộ trình kinh doanh xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Quyết định số 3055/QĐ-BCT ngày 07/8/2017 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 255/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ áp dụng phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Văn bản số 4343/UBND-KTN ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.
Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 2/2018

Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 2/2018

Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 02/2018 giảm 23,82% so với tháng trước và tăng 12,63% so với tháng cùng kỳ. Chỉ số toàn ngành công nghiệp 02 tháng đầu năm 2018 tăng 18,84% so với 02 tháng năm 2017. Nguyên nhân chính làm cho sản xuất tháng 02/2018 giảm so với tháng trước là do trong tháng có dịp Tết Nguyên đán, phần lớn các doanh nghiệp ngừng sản xuất nghỉ Tết dài, dẫn đến sản lượng sản xuất đạt thấp. Tuy nhiên các đơn vị sản xuất chủ đạo (hóa chất, giấy, xi măng…) trong tháng vẫn đảm bảo mức sản xuất cao so với cùng kỳ nên chỉ số sản xuất chung của ngành vẫn tăng so với năm 2017.
Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 2/2018

Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 2/2018

Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 02/2018 giảm 23,82% so với tháng trước và tăng 12,63% so với tháng cùng kỳ. Chỉ số toàn ngành công nghiệp 02 tháng đầu năm 2018 tăng 18,84% so với 02 tháng năm 2017. Nguyên nhân chính làm cho sản xuất tháng 02/2018 giảm so với tháng trước là do trong tháng có dịp Tết Nguyên đán, phần lớn các doanh nghiệp ngừng sản xuất nghỉ Tết dài, dẫn đến sản lượng sản xuất đạt thấp. Tuy nhiên các đơn vị sản xuất chủ đạo (hóa chất, giấy, xi măng…) trong tháng vẫn đảm bảo mức sản xuất cao so với cùng kỳ nên chỉ số sản xuất chung của ngành vẫn tăng so với năm 2017.
Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 2/2018

Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 2/2018

Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 02/2018 giảm 23,82% so với tháng trước và tăng 12,63% so với tháng cùng kỳ. Chỉ số toàn ngành công nghiệp 02 tháng đầu năm 2018 tăng 18,84% so với 02 tháng năm 2017. Nguyên nhân chính làm cho sản xuất tháng 02/2018 giảm so với tháng trước là do trong tháng có dịp Tết Nguyên đán, phần lớn các doanh nghiệp ngừng sản xuất nghỉ Tết dài, dẫn đến sản lượng sản xuất đạt thấp. Tuy nhiên các đơn vị sản xuất chủ đạo (hóa chất, giấy, xi măng…) trong tháng vẫn đảm bảo mức sản xuất cao so với cùng kỳ nên chỉ số sản xuất chung của ngành vẫn tăng so với năm 2017.
Tin nổi bật
Văn bản mới